Τασουλής Σωτήριος

Διδάκτορας
Eπιβλέπων καθηγητής: 
ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Tίτλος διατριβής: 
KNOWLEDGE DISCOVERY IN HIGH DINENSIONAL DATA-ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧΕΙΣ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή: 
ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ADAMS NIALL