Υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 λήγει την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Για την υποβολή των αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης: www.pa.uth.gr

Εκ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: