ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ME ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (πατήστε εδώ)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
  2. ΦΥΣΙΚΗ
  3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

(Πατήστε εδώ για την ύλη)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται στις 2 ώρες.

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-  Σχολή Θετικών Επιστημών, Παπασιοπούλου 2-4, 35131 Λαμία. 

Για το ακριβές πρόγραμμα θα βγει νεότερη ανακοίνωση.

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: