ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME ΑΡ. ΠΡΩΤ: 14724/17/ΓΠ/10-10-2017

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 14724/17/ΓΠ/10-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/80, στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του  ακ. έτους 2017-2018.

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: