Ενημέρωση φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: