Ημερίδα με θέμα: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR"

Ημερίδα με τίτλο:
«Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-GDPR»

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR»

Τρίτη 06 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30

Ξενοδοχείο PORTO PALACE (Θεσσαλονίκη)

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας καλεί στην πρώτη ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR».

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθεί το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται και με υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Υποστηρικτές-Χορηγοί:

Alpha Plan ConsultatntsBlue ValueEpektasisNikolinakos-Lardas & PartnersΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: