ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR»,

ΗΜΕΡΙΔΑ:

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR»,

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στις 17:30,

 ξενοδοχείο PORTO PALACE (Θεσσαλονίκη)

Tο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR».

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκε το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται και με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο σύνολο των επιχειρήσεων και με έμφαση στην υγεία.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση των φορέων υγείας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR,  θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

 

Ομιλητές της Ημερίδας  ήταν οι:

Σωτήρης Μπερσίμης

Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας»

 

Γεώργιος Αγγούρης

Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

«Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ΕΟΠΥΥ - Ασφάλεια δεδομένων»

 

Νικόλαος Νικολινάκος

Νομικός Σύμβουλος της Νikolinakos-Lardas & Partners

«Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο»

 

Κωνσταντίνα Ράσση

Senior Consultant της Alpha Plan

«Ο ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO),

Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις

 

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: