Ανακοίνωση για στεγαστικό επίδομα ακ. έτους 2017-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους γονείς τους, ότι οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα  4  Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου  2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: