ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παπασιοπούλου 2-4,

ΤΚ 35131 Γαλανέικα - Λαμία

Κόκκινος Αλέξανδρος:

22310 - 66901

Κόμνος Δημήτρης:

22310 - 66733

Μπιλάλη Δέσποινα:

22310 - 66720

 

Ζυγούρη Δήμητρα

Γραμματέας

22310 - 66900

 

ΦΑΞ: 22310 - 66939

g-dib[at]dib.uth.gr