ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Π.Θ με τους παρακάτω τρόπους.

Τηλεφωνικά

  • Προϊσταμένη γραμματείας Τμήματος, Ζυγούρη Δήμητρα: 22310-66900

Για γενικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος (φοιτητικά, πληροφορίες, αιτήσεις, ανακοινώσεις, πρόγραμμα σπουδών-μαθημάτων, κλπ) μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Γραμματείας

  • Κόκκινος Αλέξανδρος: 22310 - 66901
  • Κόμνος Δημήτρης: 22310 - 66733
  • Μπιλάλη Δέσποινα: 22310 - 66720

Με e-mail

Με fax

  • Με τη γραμματεία στον αριθμό: 22310 - 66939

Ταχυδρομικά

Στη διεύθυνση:

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Παπασιοπούλου 2-4, ΤΚ 35131 Γαλανέικα - Λαμία