ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: