ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018, το μάθημα 'Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική' θα πραγματοποιηθεί από τις 19.00 έως και στις 21.00 μ.μ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ανατρέξουν στο e-class για περισσότερες πληροφορίες

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: