ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Αδάμ Μαρία

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

madam[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66913

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

janag[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66937

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

kapostolopoulos[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66912

Βάβουλας Αλέξανδρος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

vavoulas[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66917

Βαϊόπουλος Νικόλαος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

nvaio[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66919

Βέννου Παρασκευή

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

evennou[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66925

Γκούτος Γεώργιος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

g.gkoutos[at]gen.cam.ac.uk

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66710

Δελήμπασης Κωνσταντίνος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

kdelimpasis[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66908

Δρακόπουλος Βασίλειος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

vdrakop[at]uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66722

Ζυγούρη Δήμητρα

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

dzygouri[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66900

Ιακωβίδης Δημήτριος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

diakovidis[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66711

Καραγεώργος Παναγιώτης

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

pkarageorgos[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66712

Κακαρούντας Αθανάσιος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

kakarountas [at] ieee.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66723

Κόκκινος Αλέξανδρος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

kokkinos[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66901

Κόμνος Δημήτριος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

dkomnos [at] dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66733

Λουκόπουλος Αθανάσιος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

luke[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66713

Μάρκου Ευριπίδης

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

emarkou[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66718

Μπιλάλη Δέσποινα

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

dbilali[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66720

Μπάγκος Παντελής

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

pbagos [at] compgen.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66914

Μπράλιου Γεωργία

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

gbraliou[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66736

Πλαγιανάκος Βασίλης

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

vpp[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66717

Σανδαλίδης Χάρης

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

sandalidis[at]dib.uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66719

Σπαθούλας Γεώργιος

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

gspathoulas[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66926

Τριανταφύλλου Ιωάννης

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

itriantafyllou[at]uth.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66714

Τσώνος Ηλίας

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Email_Shiny_Icon.svg/32px-Email_Shiny_Icon.svg.png

itsonos[at]ucg.gr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Telephone_icon_blue_gradient.svg/32px-Telephone_icon_blue_gradient.svg.png

+30 22310 66906