ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Βάσει του Nόμου 4186/2013 άρ.39/ παρ.30 ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, ασκεί η Κοσμητεία. Ως Πρόεδρος του Τμήματος έχει οριστεί ο κ. Πλαγιανάκος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής.