Διαδικτυακό περιοδικό "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Ανακοινώνεται η κυκλοφορία του διαδικτυακού περιοδικού "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ", το οποίο εκδίδεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρότυπων εργασιών, η ανάπτυξη ενημερωτικών θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες της εκπαίδευσης των επιστήμων και η προώθηση δρώμενων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που σχετίζεται με την εκπαίδευση των επιστημών.

Τα θέματα που θα καλύπτονται από τα άρθρα αφορούν τα ακόλουθα ενδεικτικά (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά):

 1. Παιδαγωγική
 2. Διδακτική
 3. Διδακτική φυσικών επιστημών
 4. Φιλοσοφία της Παιδείας
 5. Εκπαιδευτική Έρευνα
 6. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 7. Αξιολόγηση και εκπαίδευση
 8. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 9. Εκπαιδευτική Ρομποτική
 10. Ειδική αγωγή
 11. Διά βίου εκπαίδευση
 12. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 13. STEM
 14. STEAM
 15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
 16. Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
 17. Συμπεριληπτική εκπαίδευση
 18. Καινοτομίες στην εκπαίδευση
 19. Ευρωπαϊκά προγράμματα
 20. Επαγγελματική εκπαίδευση
 21. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 22. Άλλα θέματα στις επιστήμες της αγωγής

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού περιοδικού, η οποία διαρκώς ενημερώνεται:

http://eduscience-uth.weebly.com/

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: