ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Β΄ΘΜΙΑ»