ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ -26/10/18 ώρα 09:30 - 12:30

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Λαμίας, θα παρουσιάσει ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση πρώτων βοηθειών.

Αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός ατόμου που καταρρέει μπροστά μας.

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Πλάγια θέση ασφαλείας.

Πνιγμονή από ξένο σώμα και χρήση Life-Vac.

Πνιγμός από υγρό στοιχείο.

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στα παιδιά.

 Παιδιά και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής.

Νομικό καθεστώς εγκατάστασης και τοποθέτησης Δημόσιων απινιδωτών, ελάχιστες προδιαγραφές για την αγορά τους.

Kids save lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.

 

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/10/18 και ώρα 09:30 - 12:30, στο Αμφιθέατρο Ι της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία.

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: