Η αξιολόγηση του Τμήματος περιλαμβάνει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης,
καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση.

 

Για τον ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιέστε εδώ

Πληροφορίες για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας θα βρείτε εδώ

betist

pomem besyo mayer otel