Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Είναι ένα τμήμα πρωτοποριακό στον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών διότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και στον τομέα της Βιοϊατρικής.

Το Τμήμα λειτουργούσε ως τμήμα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας το οποίο ιδρύθηκε το έτος 2003, με έδρα την πόλη της Λαμίας. Από τις 05/06/2013 και μετά την κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας το Τμήμα εντάχθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

betist

pomem besyo mayer otel