ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τίτλος
Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ασθενών
Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές: μία σύνθεση της επιδημιολογίας με τη βιοπληροφορική, με εφαρμογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες
Σύγχρονες μέθοδοι βιοπληροφορικής για τη μελέτη της δράσης των μεμβρανικών υποδοχέων και της εμπλοκής τους σε παθολογικές καταστάσεις
Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα
GENCENG: Development of a Geo-ENvironmental information system for the region of CENtral Greece
Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους (PINCLOUD)
Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλης Διάστασης Ταχείς Ροές Δεδομένων
Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα
Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses) – Δράση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Γενετική Επιδημιολογία του Μεταβολικού Συνδρόμου: Εντοπισμός γονιδίων που συμβάλλουν στην προδιάθεση για Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπερλιπιδαιμία και Παχυσαρκία
Αλγόριθμοι ομαδοποίησης και οπτικοποίησης στη βιολογία συστημάτων
Μελέτη και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων του γαστρεντερικού συστήματος με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων

betist

pomem besyo mayer otel