Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή. Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

betist

pomem besyo mayer otel