Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Μαθήματα Κορμού ECTS Θεωρία Εργαστήριο
1ΞΓ01 Αγγλικά Ι 2 2
1ΚΒ06 4 3 -
1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 5 3 1
1ΚΠ04 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4 2 2
1ΚΠ03 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 5 3 2
1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 5 4 -
1ΚΠ05 Φυσική 5 4 -

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Μαθήματα Κορμού ECTS Θεωρία Εργαστήριο
4ΞΓ01 Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική 2 2
4ΚΒ05 5 3 1
4ΚΠ01 Δίκτυα Υπολογιστών 5 3 1
4ΚΠ02 Δομές Δεδομένων 5 3 1
4ΚΠ03 Λειτουργικά Συστήματα 6 3 1
4ΚΠ04 Σήματα και Συστήματα 5 3 -

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Μαθήματα Επιλογής ECTS Θεωρία Εργαστήριο
8ΕΠ20 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα 5 3 -
8ΕΠ16 Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα 5 3
8ΕΠ14 Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 5 3
8ΕΠ03 Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών 5 3 -
8ΕΠ12 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 5 3 -
8ΕΒ08 Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3 -
8ΕΒ15 Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής 5 3
7ΕΒ08 Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού 5 3
8ΕΒ09 Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 5 3
7ΕΒ15 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας 5 3
8ΕΠ17 Εξελικτικοί Αλγόριθμοι 5 3
8ΕΠ01 Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου 5 3
8ΕΠ13 Θεωρία Γλωσσών 5 3
8ΕΒ07 Μέθοδοι Προσομοίωσης 5 3
8ΕΒ06 Οικονομική της Υγείας 5 3
8ΕΒ19 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ 5 3
8ΕΒ11 Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 5 3

betist

pomem besyo mayer otel