Ημέρες Καινοτομίας 2021 από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται και διαγωνίζονται στην ανάπτυξη ιδεών για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Για τέταρτη χρονιά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διοργανώνουν τις Ημέρες Καινοτομίας (i-Days). Ομάδες φοιτητών εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στον τομέα της υγείας και στη συνέχεια διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2021, οι Έλληνες φοιτητές θα σχηματίσουν ομάδες, θα μελετήσουν και θα διαγωνιστούν με την καθοδήγηση πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών συμβούλων.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους συμβούλους Καινοτομίας του ΕΚΤ, Γιώργο Μέγα (megas@ekt.gr) και Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr). Οι ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές Γεώργιο Σταμπουλή (ystambou@econ.uth.gr) και Χάρη Καρανίκα (karanikas@uth.gr).

Δήλωση ομάδων:

Οι ομάδες πρέπει να απαρτίζονται από 2 άτομα min, και 4 άτομα max.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K4D-ZdlhFgwjL6DWBPKEa9gii32gwipi/edit?usp=sharing&ouid=113051505781932732959&rtpof=true&sd=true

Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε εγγραφή και στο EIT Health Alumni Platform επιλέγοντας τα idays του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – Αθήνα
https://alumni.eithealth.eu/page/innovation-days-2021

Παρουσίαση της δράσης

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα: https://www.ekt.gr/el/news/26562