ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τίτλος HS4U: Healthy Ship 4 U
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης EU Horizon EUROPE
Προϋπολογισμός 6.500.000 €
Διάρκεια 2022-2025
Τίτλος Project 101099145 — SoftReach “Minimally-Invasive Soft-Robot-Assisted Deep-Brain Localized Therapeutics Delivery for Neurological Disorders”
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παναγιώτης Βαρθολομαίος
Φορέας Χρηματοδότησης HORIZON-EIC-2022-PATHFINDER OPEN-01
Προϋπολογισμός 2.915.065 €
Προϋπολογισμός Π.Θ. 482.250 €
Διάρκεια 01/02/2023 – 31/01/2026
Τίτλος Έργο ΩΘΗΣΗ: Εύκαμπτα Εξωσκελετικά Ρομποτικά Συστήματα Αποκατάστασης και Υποβοήθησης Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παναγιώτης Βαρθολομαίος
Φορέας Χρηματοδότησης Παν. Θεσσαλίας
Προϋπολογισμός Π.Θ. 18.000 €
Διάρκεια 13/09/2022 – 31/08/2024
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τίτλος ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ: ΈΞυπνες ερευνητικές Υποδομές για Προσβάσιμη καιΝοτόμο ανθρωπΟκεντρική πολιτιΣμική-ΤΟΥΡΙΣΤική Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός 1.804.308 €
Τίτλος Έργο ENDORSE: Safe, Efficient and Integrated Indoor Robotic Fleet for Logistic Applications in Healthcare and Commercial Spaces
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παναγιώτης Βαρθολομαίος
Φορέας Χρηματοδότησης European Commission, HORIZON 2020 MSCA RISE Action
Προϋπολογισμός 1.122.400 €
Προϋπολογισμός Π.Θ. 70.000 €
Διάρκεια 2018-2022
Τίτλος Smart Delivery
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αθανάσιος Κακαρούντας
Φορέας Χρηματοδότησης Action Research-Create-Innovate co-funded by the European Union and national resources via the Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation (EPAnEK)
Προϋπολογισμός 320.000 €
Διάρκεια 01/06/2018-30/05/2021
Τίτλος ELIXIRgr: «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Προϋπολογισμός 992.637,5€
Διάρκεια
Τίτλος METALASSO
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αρτεμις Χατζηγεωργίου
Φορέας Χρηματοδότησης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (A’ Κύκλος) 2018-2020
Προϋπολογισμός 260.000 €
Διάρκεια
Τίτλος ERMIS
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αρτεμις Χατζηγεωργίου
Φορέας Χρηματοδότησης Ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (Κατ. 2) 2019-2021 ΕΛΙΔΕΚ
Προϋπολογισμός 180.000 €
Διάρκεια
Τίτλος Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αρτεμις Χατζηγεωργίου
Φορέας Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014 – 2020 (Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3)
Προϋπολογισμός 326.770 €
Διάρκεια
Τίτλος Μοριακή ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτόχθονων ποικιλιών λυκίσκου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζύθων με ονομασία προέλευσης-ΠΑΖΛ (Παραγωγή Ανάλυση Ζύθων Λυκίσκου)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεωργία Μπράλιου
Φορέας Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014 – 2020 (Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3)
Προϋπολογισμός 582.000 €
Διάρκεια
Τίτλος SISEI: Smart Infotainment System with Emotional Intelligence
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλειος Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικοτητα – Καινοτομία
Προϋπολογισμός 311.165 €
Διάρκεια
Τίτλος Monitoring the supply chain and process of producing food products using blockchain technology
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος Σπαθούλας
Φορέας Χρηματοδότησης Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
Προϋπολογισμός 133.714,52 €
Διάρκεια 03/2020-02/2023
Τίτλος ΕΝΟΡΑΣΗ: Ευφυές οπτικοακουστικό σύστημα ενίσχυσης της εμπειρίας και της προσβασιμότητας στον πολιτισμό
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02070)
Προϋπολογισμός 1.000.000 €
Διάρκεια 07/2018 – 07/2021
Τίτλος CAPSULE-AI3D: Βελτιωμένος εντοπισμός παθολογιών σε εικόνες ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας μέσω τεχνητής νοημοσύνης και 3Δ ανακατασκευής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Η Επιτροπή Ερευνών της Νορβηγίας
Προϋπολογισμός 1.500.000 €
Διάρκεια 09/2019 – 12/2023
Τίτλος GeoMake-It: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάπτυξης και Διεξαγωγής Γεω-Παιχνιδιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αθανάσιος Λουκόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-05529)
Προϋπολογισμός 262.858,46 €
Τίτλος Εξόρυξη Γνώσης Από Βιολογικούς Γράφους Μεγάλου Όγκου Για Την Αποσαφήνιση Των Μηχανισμών Πολύπλοκων Ασθενειών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πλαγιανάκος Βασίλειος
Φορέας Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανάπτυξη Ανθρωπίνου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Προϋπολογισμός 62.650€
Διάρκεια 01/05/2018 – 31/01/2020
Τίτλος Clustering Big Data (Ομαδοποίηση δεδομένων Μεγάλου Όγκου)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τασουλής Σωτήριος
Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ: 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ: Για Την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριων
Προϋπολογισμός 198.002,02€
Διάρκεια 21/3/2019 – 21/3/2022
Τίτλος Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ασθενών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Ιδιωτικός φορέας (δωρεά)
Προϋπολογισμός 11.250 €
Διάρκεια 8/2015-7/2016
Τίτλος Research on IoT Security based on Bio-informatics-(SmartBIoT)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αθανάσιος Κακαρούντας
Φορέας Χρηματοδότησης International grant by Nokia Corporation(Bell Labs)
Προϋπολογισμός 30.000 €
Διάρκεια 01/09/2017-31/08/2019
Τίτλος Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές: μία σύνθεση της επιδημιολογίας με τη βιοπληροφορική, με εφαρμογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 180.000 €
Διάρκεια 2/2014-10/2015
Τίτλος Σύγχρονες μέθοδοι βιοπληροφορικής για τη μελέτη της δράσης των μεμβρανικών υποδοχέων και της εμπλοκής τους σε παθολογικές καταστάσεις
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 67.300 €
Διάρκεια 3/2012-2/2015
Τίτλος GENCENG: Development of a Geo-ENvironmental information system for the region of CENtral Greece
Επιστημονικός Υπεύθυνος Θανάσης Λουκόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 125.000 €
Διάρκεια 2013-2015
Τίτλος Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους (PINCLOUD)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλης Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 192.400 €
Διάρκεια 2013-2015
Τίτλος Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλης Διάστασης Ταχείς Ροές Δεδομένων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλης Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης Ηράκλειτος ΙΙ
Προϋπολογισμός 45.000 €
Διάρκεια 2011-2015
Τίτλος Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Χάρης Σανδαλίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Θαλής (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 540.000 €
Διάρκεια 09/2012 – 11/2015
Τίτλος Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses) – Δράση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γιάννης Αναγνωστόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013
Προϋπολογισμός 100.000 €
Διάρκεια 02/2012 – 06/2013
Τίτλος Γενετική Επιδημιολογία του Μεταβολικού Συνδρόμου: Εντοπισμός γονιδίων που συμβάλλουν στην προδιάθεση για Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπερλιπιδαιμία και Παχυσαρκία
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Υγείας
Προϋπολογισμός 9.000 €
Διάρκεια 10/2009 – 10/2010
Τίτλος Αλγόριθμοι ομαδοποίησης και οπτικοποίησης στη βιολογία συστημάτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΙΚΥ(μεταδιδακτορική έρευνα)
Προϋπολογισμός 7.200 €
Διάρκεια 10/2009 – 10/2010
Τίτλος Μελέτη και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων του γαστρεντερικού συστήματος με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Δωρεά “Κλέαρχος Κουλαουζίδης”
Προϋπολογισμός 30.000 €
Διάρκεια 12/2015 – 12/2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο