ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως -και σε άριστο επίπεδο- με όλες τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ

Τελική Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ

Εσωτερική αξιολόγηση

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών ετών 2011-2012 έως 2019-2020 και η έκθεση αυτοαξιολόγησης Π.Θ 2010-2014. Τα συνοπτικά αποτέλεσματα των εκθέσεων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

 

 

Εξωτερική αξιολόγηση

Η τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος.

 

Διασφάλιση ποιότητας σπουδών και λειτουργιών

Για τον οδηγό διασφάλισης ποιότητας σπουδών και λειτουργιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιέστε εδώ

Πληροφορίες για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα βρείτε στο σύνδεσμο 

Για να κατεβάσετε το έγγραφο Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο