ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π.

Καραμέρου Βασιλική

Ε.Ε.Π.
vkaramerou@uth.gr

Αγγλική Γλώσσα, για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγγλικά και Ορολογία της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής Επιστήμης

Μετάβαση στο περιεχόμενο