Καραμέρου Βασιλική

vkaramerou@uth.gr

Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 11:00-12:00 και Τρίτη 12:00-14:00

Καραμέρου Βασιλική

Ε.Ε.Π.

Αγγλική Γλώσσα, για τη διδασκαλία του μαθήματος Αγγλικά και Ορολογία της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής Επιστήμης

Βιογραφικό

Η Καραμέρου Βασιλική έλαβε το πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2009, το μεταπτυχιακό της από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το 2013 και το διδακτορικό της με τίτλο «Το γλωσσικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανάσχεση της κυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας στις διεθνείς σχέσεις» από το τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2019. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης Αγγλικά και Αγγλική Ορολογία σε διάφορα τμήματα της τριτοβάθμιας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διδασκαλία της αγγλικής για γενικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς, τη διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ, τα γλωσσικά καθεστώτα με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άσκηση γλωσσικής πολιτικής.

Βιογραφικό    Φ.Ε.Κ. Διορισμού

Μαθήματα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  • Karamerou V. (2021) The status of English in the European Union after Brexit. Is there a way to fit English in the EU context?, European Politics and Society, DOI: 10.1080/23745118.2021.2002662
  • Καραμέρου Β. (2019) Το Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανάσχεση της κυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας στις διεθνείς σχέσεις, Digesta Online, Νο 18. Αθήνα (ISBN 978-618-84548-6-6)
Μετάβαση στο περιεχόμενο