ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο / Η Γραμματέας (κα Ζυγούρη Δήμητρα) του Τμήματος προΐσταται του προσωπικού της γραμματείας του Τμήματος και είναι αρμόδιος και υπεύθυνος έναντι του προϊσταμένου προέδρου του για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας του. Ενημερώνει για την ισχύουσα νομοθεσία, τις συνεδριάσεις, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει.

Η γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Διεύθυνση:

Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία, ΤΚ 35131

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

22310-66901

22310-66720

22310-66733

Fax: 22310-66939

E-mail:  g-dib[at]dib.uth.gr

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο