ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

H δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από τη γραμματεία του τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο είναι ν για το 1ο και 2ο εξάμηνο, ν+3 για το 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, όπου ν είναι ο αριθμός των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για το 7ο και 8ο εξάμηνο. Στον περιορισμό των δηλώσεων δεν υπάγονται τα Ελεύθερα Μαθήματα Παιδαγωγικών & Γενικών Γνώσεων Επιλογής και το μάθημα της Ξένης Γλώσσας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο