ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σε όλους τους φοιτητές δίνονται δωρεάν συγγράμματα (διδακτικά βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις) για κάθε μάθημα που έχει συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου. Ο κάθε φοιτητής δικαιούται μόνο ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα είτε είναι υποχρεωτικό είτε είναι επιλεγόμενο.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικης δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής θα δηλώνει ποια συγγράματα επιθυμεί να παραλάβει για κάθε μάθημα στην ιστοσελίδα του Εύδοξος (http://eudoxus.gr/).

Η σχετική διαδικασία περιγράφεται στην υπουργική απόφαση Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (ΦΕΚ 957/30-6-2010 τεύχος Β’).

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο