ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  211/08-02-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από εισήγηση της 25ης/23-01-2019 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική,

β) φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πριν από το ακαδ. έτος 2013-2014 και

γ) απόφοιτοι άλλων τμημάτων των ΑΕΙ, που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Α/βάθμια ή Β/βάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο Πληροφορικής,

Απόφοιτοι ή/και φοιτητές των παραπάνω κατηγοριών α, β, γ, πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων και των δύο (2) Πρακτικών Ασκήσεων (δείτε εδώ), όπως αυτές ορίζονται στην Ενότητα 28.1. και στο άρθρο 8 του Κανονισμού Πρακτικής  Άσκησης.

Η επιλογή  των αποφοίτων γίνεται ως εξής:

  • Γίνονται δεκτοί έως 10 απόφοιτοι κάθε έτος.
  • Προηγούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος ΠΕΒ. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων συναφών τμημάτων, όπως ορίστηκαν ανωτέρω.
  • Η επιλογή και κατάταξη των αποφοίτων, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου.

Τα μαθήματα στους αποφοίτους προσφέρονται δωρεάν.

Επειδή διδακτικά-αντικείμενα, όπως Κοινωνιολογία, Παιδαγωγικά, Διδακτική της Πληροφορικής συμπεριλαμβάνονταν ή συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΕΒ ή και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να αναγνωρίζουν μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων προέλευσης, αρκεί η διδακτέα ύλη να αντιστοιχεί στην διδακτέα ύλη των προαναφερόμενων μαθημάτων.

Τα παραπάνω έχουν ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο