ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μικροεπεξεργαστές, Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική, Ολοκληρωμένα Συστήματα
kkalovr@uth.gr

Κοντού Παναγιώτα

Βιολογία ΙΙ, Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής, Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας

Ραζής Γεράσιμος

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών

ΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γραμμική Άλγεβρα, Αριθμητική Ανάλυση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
paraskevifika@uth.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο