ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το κτίριο

Το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική φιλοξενείται στο κτίριο της παλιάς Ακαδημίας της Λαμίας που βρίσκεται στην περιοχή Γαλανέικα στην οδό Παπασιοπούλου 2-4. Το κτίριο φιλοξενεί τη γραμματεία του Τμήματος, τα γραφεία καθηγητών, αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια.

Αίθουσες διδασκαλίας

Για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος έχουν κατασκευαστεί σύγχρονοι, λειτουργικοί διδακτικοί χώροι. Πρόκειται για τέσσερεις άνετες αίθουσες εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας και να φιλοξενήσουν επιστημονικές συναντήσεις.

Εργαστήρια πληροφορικής

Το Τμήμα διαθέτει σήμερα επαρκώς εξοπλισμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια με δίκτυο υπολογιστών που παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής και υποστηρίζουν με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των φοιτητών.

Γραφεία διδακτικού προσωπικού

Στο κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική υπάρχουν ακόμη πέντε γραφεία διδακτικού προσωπικού τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των διδασκόντων.

Γραφεία Γραμματείας

Η γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο