ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)__ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ενώ Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρακτικής μπορείτε να βρείτε στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και στο επίσημο site του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Βόλου pa.uth.gr

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Περιγραφή και Ανάλυση Διαδικασιών

Στοιχεία Διοικητικού Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης :

Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Μαρία Μπουγιέση

Τηλ: 24310 47058 (9:00-15:00)

e-mail: praktiki.dib@uth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο