ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Τμήμα είναι πρωτοποριακό στον Τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα της εξειδίκευσης των εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής/Υγείας και Βιολογίας εξασφαλίζοντας έτσι καλές επαγγελματικές προοπτικές στους πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστημονικό χώρο τόσο της Πληροφορικής όσο και της Βιοϊατρικής. Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους απόφοιτους δυνατές θέσεις απασχόλησης:

 • Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείων, υπεύθυνου επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης Προγραμμάτων Ερευνάς και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων
 • Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα όπως η ανάλυση γονιδίων, η διαμόρφωση προτύπων στερεοδομής κ.λ.π.
 • Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή εικόνων, σχεδιασμού και έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων.

 

Το Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική είναι ισότιμο με όλα τα άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής. Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος:

 • Συμπεριλαμβάνονται στον κλάδο της Πληροφορικής (σύμφωνα με την εγκύκλιο για το ΠΔ 44/2005 και το συννημένο παράρτημα Γ’)
 • Κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι.(σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου 3794/09)
 • Έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

  • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • της πληροφορικής
  • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου
  • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας (σύμφωνα με άρθρο 2 του Π.Δ. 44/2009 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’))

 Το Τμήμα είναι καταξιωμένο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και αυτό εμφαίνεται και στο μεγάλο αριθμό των αποφοίτων που ακολουθούν ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία και στους απόφοιτους που στελεχώνουν τον εργασιακό τομέα, όπως επίσης και στο μεγάλο αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. σε έγκριτα και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, σημαντικός είναι και ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς.

Τέλος, το Τμήμα έχοντας στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών του προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Περισσότερες πληροφοριές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα που αφορά τους αποφοίτους του τμήματος και στη σελίδα που αφορά τους αποφοίτους άλλων τμημάτων

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο