ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκροτήθηκε με την Αρ.Πρωτ.:890/1-9-2023 απόφαση του προέδρου του Τμήματος και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Κακαρούντας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 2. Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος
 3. Αδάμ Μαρία, Καθηγήτρια
 4. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
 5. Δελήμπασης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 6. Ιακωβίδης Δημήτριος, Καθηγητής,
 7. Μπάγκος Παντελεήμων, Καθηγητής
 8. Πλαγιανάκος Βασίλειος, Καθηγητής
 9. Σανδαλίδης Χαρίλαος, Καθηγητής
 10. Δρακόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 11. Λουκόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 12. Μάρκου Ευριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 13. Βαρθολομαίος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
 14. Καρανίκας Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής
 15. Μπράλιου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια
 16. Σαβελώνας Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Σαχλάς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 18. Σπάχος Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής
 19. Τασουλής Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής
 20. Τζουραμάνης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής
 21. Τσουκάτος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 22. Καραμέρου Βασιλική, Εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
 23. Βάβουλας Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
 24. Αλεξάνδρα Μίγκου, Εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
 25. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (Δεν έχει οριστεί)
 26. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών –Υποψηφίων Διδακτόρων (Δεν έχει οριστεί)
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο