ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2022