ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΑ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και όρισε τους/τις Υπευθύνους διαχείρισης κρουσμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3707/τ.Β΄/04.09.2020) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και τους/τις Υπευθύνους Διαχείρισης Κρουσμάτων.

Διαχείριση Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΄Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Υπεύθυνος: Μπράλιου Γεωργία,

Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Email: gbraliou@dib.uth.gr

Τηλ.: +30 22310 66736

Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Ζυγούρη Δήμητρα

Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Email: dzygouri@uth.gr

Τηλ.: +30 22310 66900