Ανατομία και φυσιολογία

Κωδικός
5ΕΒ11
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπινου Οργανισμού. Ερειστικό (Σκελετικό σύστημα). Μυϊκό σύστημα. Πεπτικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Μελέτη των συστημάτων αυτών με τρισδιάστατη απεικονιστική μεθοδολογία.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Ανατομία με μια ματιά, O. FAIZ , D. MOFFAT, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, 3η/2014, ΑΘΗΝΑ, 41964860
Μετάβαση στο περιεχόμενο