Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Κωδικός
7ΕΠ18
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
4

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Δικτύων Αισθητήρων και Διαδικτύου των Πραγμάτων
 

Διδάσκων

Περιγραφή

Εφαρμογές δικτύων αισθητήρων. Αρχιτεκτονική κόμβων. Λειτουργικά συστήματα κόμβων. Φυσικό επίπεδο δικτύου. MAC επίπεδο δικτύου. Πρωτόκολλα δρομολόγησης. Θέματα συγχρονισμού. Εσωτερικός εντοπισμός θέσης. Ασφάλεια δικτύων.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Tο μάθημα παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν τις βασικές αρχές πίσω από το σχεδιασμό ασύρματων δικτύων αισθητήρων καθώς και τη χρήση του στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Τα θέματα περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική κόμβων, λειτουργικά συστήματα, πρωτότυπα και εφαρμογές για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Το μάθημα δίνει έμφαση σε βασικό αρχιτεκτονικό πλαίσιο, όπως και σε επίπεδο δικτύου. Καλύπτει θέματα διαχείρισης δικτύου, συγχρονισμό χρόνου και εντοπισμού στο χώρο. Το μάθημα εργαστηριακές ασκήσεις με λογισμικό και υλικό δικτύου αισθητήρων. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα επιδεικνύουν:

  • Κατανόηση των βασικών εννοιών του σχεδιασμού δικτύου αισθητήρων και του διαδικτύου των πραγμάτων.
  • Εξοικείωση με τους αισθητήρες και τη θέση τους στο διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Κατανόηση των προκλήσεων για εφαρμογή των δικτύων αισθητήρων σε πραγματικά περιβάλλοντα.
  • Δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φοιτητές για τον σωστό σχεδιασμό και την ολοκλήρωση ομαδικών εργασιών στο θέμα των δικτύων αισθητήρων και στο διαδίκτυο των πραγμάτων.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική Εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL, «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Εύδοξος: 12534026
 • Forouzan, F. Mosharraf, «Δίκτυα Υπολογιστών», Εύδοξος¨12401329

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή τελική εξέταση (40%)

Γραπτή εξαμηνιαία εργασία (1×20%)

Εργαστηριακές ασκήσεις (4×5%- 20%)

Τελική εργασία μαθήματος (1×20%)

Μετάβαση στο περιεχόμενο