Προγραμματισμός Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού

Κωδικός
6ΕΠ08
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Διδάσκων

Περιγραφή

Αισθητήρες κινητών τηλεφώνων. Ασύρματες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων. Διαχείριση αρχείων. Εφαρμογές εικόνας και βίντεο. Διαδραστικές εφαρμογές.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα σας παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών για έξυπνες συσκευές και κινητά τηλέφωνα. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια νέα εφαρμογή, έχοντας μια βασική γνώση της Java και θα μάθουν πώς να ρυθμίζουν το Android Studio, να εργάζονται με διάφορες δραστηριότητες και να δημιουργουν απλές διεπαφές χρήστη. Αυτό το μάθημα χρησιμεύει ως βάση για περαιτέρω ακαδημαϊκή ή βιομηχανική εργασία στις Έξυπνες Πόλεις και στο Διαδίκτυο των πραγμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα επιδεικνύουν:

  • Κατανόηση των σύγχρονων τεχνολογιών για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων.
  • Εξοικείωση με βασικές γλώσσες προγραμματισμού.
  • Κατανόηση της σχεδίασης μιας εφαρμογής σε επίπεδο λογισμικού.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

Ιωάννης Βογιατζής, Ήρα Αντωνοπούλου, «Υλικό, Λογισμικό και Επικοινωνίες Υπολογιστών», Ευδοξος: 94692359

Peter Späth, «Learn Kotlin for Android Development», Ευδοξος:91691656

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή τελική εξέταση (40%)

Εργαστηριακές ασκήσεις (3×5% – 15%)

Δημόσια Παρουσίαση και εργασία (1×45%)

Μετάβαση στο περιεχόμενο