Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου

Κωδικός
5ΚΠ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή. Συσχετισμός με το WWW. Αρχιτεκτονικές πολλών στρωμάτων (n-tier). Ο ρόλος του εξυπηρετητή web. Εξυπηρετητές εφαρμογών. Εξατομικευμένο λογισμικό (middleware – corba, active X, εξυπηρετητών κινήσεων, ανταλλαγής μηνυμάτων, ουρών μηνυμάτων). Σχεδιασμός και μοντελοποίηση. Πρωτόκολλα και προγραμματισμός σε HTML, DHTML, XML, κ.λπ. Παράπλευρος – προγραμματισμός εξυπηρετητή: JSP, ASP, επικοινωνία με βάσεις δεδομένων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα που διέπουν το Διαδίκτυο και τις εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού. Μέσα από τις θεματικές ενότητές του, οι φοιτητές θα κατανοήσουν βασικές αρχιτεκτονικές,  πρωτόκολλα και μηχανισμούς που αναπτύσσονται από τις ερευνητικές κοινότητες του Διαδικτύου και του Web.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Μάθετε Ajax, Javascript και PHP Όλα σε ένα, Ballard Phil,Moncur Micheael, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 1η έκδ./2008,           ΑΘΗΝΑ, 12308
  • Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό, Χρήστος Δουληγέρης, Ρόζα Μαυροπόδη, Εύη Κοπανάκη, Απόστολος Καραλής,               ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1η/2017, ΑΘΗΝΑ, 68407011
  • Κινητές Τεχνολογίες,  Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς Χατζηδημήτρης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1η/2015, ΑΘΗΝΑ, 50657185
  • Δικτυωμένη Ζωή, Mung Chiang, Χ. Δουληγέρης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1η/2014, ΑΘΗΝΑ, 41962269
Μετάβαση στο περιεχόμενο