Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων

Κωδικός
5EΒ03
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Βοηθός

 

Περιγραφή

Αρχές ψηφιακής επεξεργασίας βιοσημάτων. Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας, φάσμα σήματος, συσχέτιση, συνέλιξη. Βιοσήματα διακριτού χρόνου. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier και ταχύς μετασχηματισμός Fourier. Ιδιότητες και σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Ανάλυση βιοσημάτων με χρήση της θεωρίας κυματιδίου. Αναγνώριση προτύπων και νευρωνικά δίκτυα. Εφαρμογές επεξεργασίας και ανάλυσης Ηλεκτροκαρδιογραφικών (ΗΚΓ), ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (ΗΕΓ), και ηλεκτρομυογραφικών (ΗΜΓ) σημάτων. Ασκήσεις και εργαστήρια με χρήση του περιβάλλοντος Matlab.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες των ψηφιακών βιοσημάτων, την επεξεργασία και ανάλυσή τους, όπως επίσης και η παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης αναφορικά με μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών σημάτων με εφαρμογές στη βιοϊατρική. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών, και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών μοντελοποίησης / προγραμματισμού συστημάτων, όπως είναι η MATLAB.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα, θέματα στο γνωστικό πεδίο των συστημάτων επεξεργασίας ψηφιακών βιοσημάτων.
  • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου των συστημάτων επεξεργασίας ψηφιακών βιοσημάτων.
  • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων, σύνθετων, προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής και πραγματικών προβλημάτων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, McCLELLAN, SCHAFER, YODER, “ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”,  1η /2006, ΠΑΤΡΑ, 13255848
  • Βασικές Αρχές Σημάτων και Συστημάτων, Καραγιάννης Γιώργος, Μαραγκός Πέτρος, “Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”, 1η έκδ./2010, ΑΘΗΝΑ, 9770
  • Βασικές Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, Μουστακίδης Γεώργιος Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2004, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548755
Μετάβαση στο περιεχόμενο