Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική

Κωδικός
4ΞΓ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
4
Περίοδος
EE
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο επιμέρους μέρη: το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην αγγλική γλώσσα για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (για τους φοιτητές της Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής) και το άλλο θα επικεντρωθεί στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους φοιτητές της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα Αγγλικά IV θα ασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται με τη Βιοιατρική και Βιοπληροφορική επιστήμη μέσα από ακαδημαϊκά κείμενα, ιστοσελίδες και επιστημονικά άρθρα. Σκοπός του δεύτερου μέρους του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η προετοιμασία μιας ομιλίας, η επιλογή του θέματος, η σύνταξη της περίληψης, η σύνθεση της ομιλίας, αλλά και η τελική παρουσίαση. Όλα τα παραπάνω εξασκούνται και αναλύονται πρακτικά μέσα από την ανάλυση αυθεντικών ομιλιών έμπειρων ομιλητών και τη χρήση αυθεντικών αποσπασμάτων (με θέματα σχετικά με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Βιοπληροφορική).

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου στο χώρο της Πληροφορικής
  • Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες-Εξοικείωση με δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου
  • Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών
  • Γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και κενών θέσεων εργασίας

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • English for Biomedical in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs, John Chrimes, Ανδρέας Μπέτσης, 1η/2015, ΑΘΗΝΑ, 59395553
  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ, 1η/2016, 77111782
  • PUBLIC SPEAKING FOR UNIVERSITY STUDENTS, ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, "Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ", 2η/2015, 50659873
  • Medical English [electronic resource], Ribes, Ram?n.Ros, Pablo R., "Heal-Link/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών", Ηλεκτρονικό Βιβλίο, 174413
  • Μαθηματική Ανάλυση, Μαρία Αδάμ-Ιωάννης Χατζάρας-Νικόλαος Ασημάκης, "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο ""Κάλλιπος""", Ηλεκτρονικό Βιβλίο/1η έκδοση2016, 59303650

Τρόπος Εξέτασης

 Τελική Εξέταση = 100%. Προφορική Παρουσίαση μέσω συνεχούς αξιολόγησης= 100%

Μετάβαση στο περιεχόμενο