Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών

Κωδικός
8ΕΠ03
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό, Δόμηση Πληροφορίας και Γνώσης, Σημασιολογία στον Παγκόσμιο Ιστό, Σημασιολογία Ανοικτού και Κλειστού Κόσμου. Οργάνωση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό: semantics, οντολογίες και γλώσσες σημασιολογίας (RDF, RDF Schema, OWL). Αναζήτηση σε σημασιολογικούς γράφους και η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL. Εργαλεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οντολογιών, Ανάπτυξη Οντολογιών. Τεχνολογίες Web 3.0 και μηχανές αναζήτησης στο Σημασιολογικό Ιστό. Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Oped Data) και ανάλυση δεδομένων πολύ μεγάλης κλίμακας (Big Data Analytics). Συστήματα υποστήριξης διασυνδεδεμένων δεδομένων με παράλληλο και κατανεμημένο διαδικτυακό λογισμικό (GDFS/MapReduce) και υποδομές μεγάλης κλίμακας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται η παρουσίαση βασικών τεχνολογιών και εφαρμογών του μελλοντικού Web και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, όπως προδιαγράφονται τα τελευταία χρόνια σε έναν χώρο της Πληροφορικής που εξελίσσεται ραγδαία. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν πως διασυνδέονται πλέον τα δεδομένα (μεγάλης κλίμακος) και πως παρέχονται σε μηχαναγνώσιμη μορφή με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πηγών και πληροφοριακών  συστημάτων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Εισαγωγή στο σημασιολογικό ιστό, GRIGORIS ANTONIOU, FRANK VAN HARMELEN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η/2009, ΑΘΗΝΑ, 13705
  • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ευφυείς Πράκτορες, Ηλιάδης Λ. – Παπαλεωνίδας Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59358324
  • Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Κ.,Τσανάκας Παναγιώτης Δ.,Θεοχάρης Θ., Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1η έκδ./1994, ΑΘΗΝΑ, 45339
Μετάβαση στο περιεχόμενο