Βιοηθική και Μεθοδολογία της Έρευνας

Κωδικός
8ΕΒ08
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Επιστήμες, Επιστημονικός κλάδος και επιστημονική έρευνα. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Πώς γράφονται, αξιολογούνται και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας στον επιστημονικό τύπο. Είδη άρθρων. Το σύστημα peer-review και παραλλαγές του. Επιστημονική δεοντολογία και ηθική. Λογοκλοπή, επιστημονική απάτη. Εισαγωγή στις δεοντολογικές επιστήμες και την ηθική, έννοιες της Βιοηθικής, προβλήματα που πραγματεύεται. Δαρβινισμός, κοινωνικός Δαρβινισμός και ευγονική, ευθανασία. Ανάπτυξη Βιοτεχνολογίας και Γενετική Μηχανική, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί. Δημιουργία στο εργαστήριο (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα ως εργαλεία στα χέρια των επιστημών). Μεθοδολογία ανίχνευσης των ΓΤΟ και μεθοδολογία εκτίμησης των κινδύνων από την απελευθέρωση των ΓΤΟ στο περιβάλλον, ταυτοποίηση με βάση το γενετικό υλικό, προσωπικά δεδομένα γενετικής και βιολογικής φύσης, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και κλωνοποίηση, κλινικές δοκιμές και πειραματισμός σε ανθρώπους, δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεις, ασφάλεια βιοϋλικών, βλαστοκύτταρα και βλαστοκύτταρα ομφαλοπλακουντικού αίματος. Γονιδιακή Θεραπεία, Διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω των επεμβάσεων στο γενετικό υλικό των οργανισμών και κυρίως του ανθρώπου, νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιοασφάλεια, Προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ενημέρωση ως προς τη χρήση της Γενετικής Τροποποίησης των οργανισμών και ΜΜΕ

Μαθησιακοί Στόχοι

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

    • Θα είναι εξοικειωμένοι με τις βάσεις δεδομένων, το λογισμικό και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται στην Υπολογιστική Βιολογία

    • Θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της Υπολογιστικής Βιολογίας στην διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση του μεγάλου όγκου των βιολογικών δεδομένων 

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΒΙΟΗΘΙΚΗ, ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  • Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας, Λαγουμιντζής, Γεώργιος, Βλαχόπουλος, Γεώργιος, Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο