Φυσική

Κωδικός
1ΚΠ05
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
1
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
4
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περίγραμμα Μαθήματος

Περιγραφή

Κλασική μηχανική (στοιχεία κινηματικής, στοιχεία δυναμικής, έργο – δυναμικό και ενέργεια, στερεό σώμα). Κυματική (κυματική εξίσωση, συμβολή – στάσιμο κύμα). Ηλεκτρομαγνητισμός (ηλεκτροστατικό πεδίο, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικό πεδίο, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυματική φύση του φωτός). Πυρηνική φυσική (Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, εισαγωγή στην κβαντική φυσική).

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Κατανόηση των βασικών αρχών της μηχανικής και ηλεκτρομαγνητισμού (μαθηματικά εργαλεία, φυσικά μεγέθη, μονάδες, επιστημονική ορολογία)
  • Δυνατότητα εφαρμογής τους σε άγνωστα προβλήματα.
  • Εφαρμογή τους στην επιστήμη της Βιοϊατρικής.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Φυσική (Ενιαίο), Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κ. (Γενική Επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (Συντονισμός), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Στυλιάρης Ε., Τζανετάκης Π., Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. , 1η έκδ./2014, 41959145
  • Πανεπιστημιακή Φυσική-Τόμος Α', HUGH D. YOUNG, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η εκδ./1994, ΑΘΗΝΑ, 68387875
  • Πανεπιστημιακή Φυσική-Τόμος Β', HUGH D. YOUNG, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η εκδ./1994, ΑΘΗΝΑ, 68387897
  • Φυσική Ι Μηχανική & Σύγχρονη Φυσική, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ.-ΝΤΡΙΒΑΣ Ν.-ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Λ., ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 1η/2007, ΑΘΗΝΑ, 1358

Τρόπος Εξέτασης

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο