Κρυπτογραφία

Κωδικός
7ΕΠ11
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή στην κρυπτογραφία, αλγόριθμος του Ευκλείδη, modular αριθμητική, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα, θεωρία της πληροφορίας, κρυπτογραφικές πράξεις, ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης-μετάθεσης, δίκτυα Feistel, κρυπταλγόριθμοι τμήματος, κρυπταλγόριθμοι ροής, κρυπτοσύστημα RSA, κρυπτοσύστημα El Gamal, κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών, διαχείριση κλειδιών, τύποι κλειδιών, εδραίωση κλειδιών, διαμοιρασμός κλειδιών, υποδομές δημοσίου κλειδιού, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης ταυτότητας, πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης, κρυπτογραφικά νομίσματα, bitcoin, blockchain, smart contracts

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες σχετικά με την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση δεδομένων
  • Να αντιλαμβάνονται την λειτουργία των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κρυπταλγορίθμων
  • Να μπορούν να διαχειριστούν κρίσιμες ποσότητες πληροφορίας όπως κρυπτογραφικά κλειδιά
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν βασικές κρυπτογραφικές διατάξεις
  • Να έχουν αντίληψη των αρχών λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων και των συναφών τεχνολογιών

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΡΥΠΤΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΣ Β., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ., ΖΥΓΟΣ, 1η έκδοση /2003, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 1746
  • Σύγχρονη κρυπτογραφία, Γκρίτζαλης Στέφανος, Παπασωτηρίου, 1η έκδοση /2010, ΑΘΗΝΑ, 9771
  • Κρυπτογραφία για Ασφάλεια Δικτύων Αρχές και Εφαρμογές, Stallings, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, 1η έκδοση /2011, ΑΘΗΝΑ, 12777632

Τρόπος Εξέτασης

Εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου / Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο