Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ

Κωδικός
8ΕΒ19
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Μέθοδοι ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων υγείας, συστήματα ροής εργασιών, ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων, ΠΣΝ σε περιβάλλον Internet/Intranet. Συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (ιατρικού φακέλου). Συστήματα ταξινόμησης. ICD-10, MeSH, SNOMED, ICNP. Πρότυπα αρχιτεκτονικής ιατρικού φακέλου κατά ISO/TC215 και CEN/TC251. Εισαγωγή στα μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού, μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού λογισμικού, εργαλεία CASE, εργαλεία αποτύπωσης ροής εργασιών, σχεδιασμός συστημάτων διεπαφής με το χρήστη και χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού που απαιτούνται για τα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Η Πληροφορική στην Ιατρική – eHealth – Βασικές Αρχές και Εφαρμογές, Venot Alain, Burgun Anita, Quantin Catherine, Broken Hill Publishers Ltd, 2019
  • Πληροφοριακά συστήματα υγείας, Αποστολάκης Ιωάννης, Βαρλάμης Ηρακλής, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ”, 3η έκδ./2016, ΑΘΗΝΑ, 59395216
  • Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική, Cimino J., Shortlife, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η εκδ./2013, ΑΘΗΝΑ, 13256855
  • Πληροφορική της υγείας-νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2007, ΑΘΗΝΑ, 13256493
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, “Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “”Κάλλιπος”””, 1η/2016, 59303593
Μετάβαση στο περιεχόμενο