Θεωρία Γλωσσών

Κωδικός
8ΕΠ13
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή στη σχεδίαση γλωσσών. Ιστορική επισκόπιση. Τύποι. Τιμές. Δηλώσεις. Εκφράσεις. Δομή προγράμματος (διαδικαστικές και αντικειμενοστρεφείς αρχιτεκτονικές, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές προγραμμάτων). Διαδικασίες. Συναρτήσεις και μέθοδοι (παράμετροι, διαχείριση μνήμης, αναδρομή, παραμετρικά υποπρογράμματα). Δομημένα δεδομένα (πίνακες, εγγραφές και τάξεις, δυναμικές δομές δεδομένων, strings, σύνολα, αρχεία). Κληρονομικότητα και δυναμική σύνδεση (πολυμορφισμός, abstract μέθοδοι και τάξεις, πολλαπλή κληρονομικότητα, κληρονομικότητα συμπεριφοράς). Συναρτησιακές γλώσσες (Lisp, συστήματα FP, σύγχρονες συναρτησιακές γλώσσες). Λογικός προγραμματισμός (Prolog, δεδομένα αντικείμενα, αποδοτικότητα στην Prolog). Συνδρομικότητα και διαδικτύωση (συγχρονισμός διεργασιών και επικοινωνία, διαδικτυακός προγραμματισμός, προγραμματισμός πραγματικού χρόνου). Συντακτικό. Σημασιολογικά. Είσοδοι/έξοδοι. Γραφικές διεπαφές χρήστη. Μελλοντικές προοπτικές. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού, BROOKS WEBBER ADAM, ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ, 1η/2009, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 246
  • Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού-Δεύτερη Αμερικανικη Έκδόση, ELLIS HOROWITZ, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ”, 2η/1993, ΑΘΗΝΑ, 13620
  • Μεταγλωττιστές, Παπασπύρου Νικόλαος Σ., Σκορδαλάκης Εμμανουήλ Σ., “Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, 1η έκδ./2002, ΑΘΗΝΑ, 45346
  • Πραγματολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού, MICHAEL L. SCOTT, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η/2009, ΑΘΗΝΑ, 13858
Μετάβαση στο περιεχόμενο