Απρίλιος 10, 2020

Day

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Covid-19 Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στην παρούσα δράση στήριξης των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από τις συνέπειες του Covid-19. Αποτελώντας πιστοποιημένο πάροχο κατάρτισης το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του...
Read More